KLADIVAR CUP 2013

Prestížny letný hokejbalový turnaj mužov

14.9. - 15.9.2013 Bošany

Propozície podujatia

 

Organizátor turnaja:    Hokejbalový klub Kadivari Partizánske

Vek. kategória:            Muži

Miesto:                       hokejbalové ihrisko 36x18 m, ul. M.R.Štefánika, Bošany (viac účelový areál Šport centrum Slniečko)

Začiatok turnaja:        14.9.2013 o 7:30 hod (sobota)
Prihlášky:                    E-mail: 99minar99@gmail.com

                                  E-mail – janco2@atlas.sk

                                            Termín: do 30.augusta 2013

On line registrácia:      https://kladivarcup.webnode.sk/on-line-registracia/

Hrací čas:                    2 x 12 minút - čistý čas,hrací čas sa može upraviť podľa počtu prihlasených mužstiev

Pravidlá:                     4+1, podľa platných pravidiel SHbÚ, povinné rukavice, holené chrániče(hokejbalové,futbalové), jednotná farba dresov (u brankárov nie je povinná). Čakacia doba nie je.Každé mužstvo dá rozhodcovi pred zápasom po 2 loptičky.

Rozhodcovia:             deleguje organizátor

Kapacita turnaja:       12 mužstiev

Tresty:                       1, 3, 6, TH,DKZ Hráč, ktorému bude udelený trest 3+6+TH,DKZ, alebo dva 10 minútové tresty má zastavenú činnosť na 1 turnajové stretnutie. Poplatok za odpustenie trestu je 10€. Protesty je možne podať (písomnou formou) do 15 minút od ukončenia daného zápasu do rúk riadiaceho orgánu turnaja a poplatok za protest je 10€.

Hrací systém:             Hrací systém a rozlosovanie turnaja  bude stanovené na základe počtu prihlásených družstiev. Presný hrací model a rozlosovanie turnaja zašle organizátor najneskôr do 2.9.2013.

Registrácia:                Každé družstvo pred začiatkom turnaja predložíriadiacemu orgánu súpisku mužstva. Na súpiske môže byť uvedený minimálny počet 9+1 a maximálny počet 18 hráčov. Turnaja sa môžu zúčastniť hráči (povolená výnimka od 16 rokov+mriežka s prilbou).

Štartovné:                 100,-€ + 35,-€ zábezpeka ,ktorá sa vráti po turnaji.Uhradiť prevodom na č.ú. ........... do 4.9.2013 !!!

Zábezpeka:                 1. Zaplatenie hernej istoty 35,- € (zaplatenej pri zahájení turnaja).Po skončení turnaja sa jednotlivým družstvám vráti, ak sa neprehrešia voči záväzným pravidlám stanovenými usporiadateľom turnaja (viď samostatný bod), vracia sa v plnej výške. 2. Podpis súhlasu s úhradou zavinených škôd na ubytovacom zariadení.3. Každý hráč hrá na vlastnú zodpovednosť, v areáli ihriska bude len základná zdravotná pomoc.

Nevrátenie zábezpeky: 1. Predčasné ukončenie zápasu rozhodcom vinou vášho družstva !!!

2. Nenastúpenie na zápas počas turnaja !!!
3. Fyzické napadnutie rozhodcu, prípadne funkcionárov turnaja funkcionárom, hráčom, alebo hráčmi uvedenými na Vašej súpiske pre tento turnaj!!!
4. Predčasný odchod mužstva z turnaja !!!
5. Neúčasť na záverečnom vyhlásení výsledkov turnaja, ak nebude organizačným výborom turnaja rozhodnuté inak !!!
6. Vylúčením družstva OV z turnaja !!!
Ceny:                            1. - 4.miesto pohár, 5. - 8.miesto - tanier  (vyhodnotený naj. brankár, strelec, nahrávač, obranca, najproduktívnejší hráč, All stars team.súťaž jednotlivcov)

Ubytovanie:                  Každé mužstvo si zabezpečuje vlastné ubytovanie!Odporúčania na ubytovanie : https://kladivarcup.webnode.sk/ubytovanie/

Občerstvenie:                v štartovnom je minerálka pre každé družstvo a guláš